Gradovi i opštine u slivu Zapadne Morave ujedinjeni za zajedničko reagovanje na katastrofe

11. Jun 2021.

Vrnjačka Banja, 7. jun 2021 - Kako bi obezbedili adekvatnu prevenciju i bili spremniji da efikasno reaguju u slučaju katastrofa, 18 gradova i opština iz sliva Zapadne Morave, koji je posebno izložen riziku od poplava, zemljotresa i klizišta, potpisalo je danas Sporazum o međuopštinskoj saradnji.

Time su ove jedinice lokalne samouprave ujedno formirale zajedničku službu za poslove civilne zaštite, koja će koordinirati merama prevencije i sistemom ranog upozoravanja i reagovanja na teritoriji celog sliva, na kojoj živi 800.000 građana. Sedište zajedničke službe za poslove civilne zaštite biće u Kruševcu, u okviru lokalne samouprave, a njen rad će finansirati sve opštine u slivu Zapadne Morave.

Potpisivanje Sporazuma o međuopštinskoj saradnji i formiranje zajedničke službe za poslove civilne zaštite podržali su Delegacija Evropske unije u Srbiji, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo za evropske integracije, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Stalna konferencija gradova i opština i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji. 


„Ponosan sam na evropsku solidarnost i doslednu podršku Srbiji u upravljanju i sprečavanju prirodnih katastrofa, uključujući i pandemiju“, istakao je NJ.E. Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji, dodajući:

„Zajedno sa Srbijom pobrinuli smo se da država bude u stanju da odgovori i oporavi se od rizika od poplava i drugih katastrofa. Od 2014. godine EU je dodelila više od 170 miliona evra donacija samo za oporavak i prevenciju od poplava. Takođe smo pomogli sa dodatnih 66 miliona evra donacija tokom tekuće zdravstvene krize na najbolji mogući način: bilo transportovanjem medicinske i zaštitne opreme, bilo njihovom kupovinom, ili čak finansiranjem zapošljavanja srpskog medicinskog osoblja u javnim institucijama širom zemlje.Bez obzira na to kakva se vanredna situacija i kada desi - EU je tu da pomogne Srbiji i njenom narodu. Ponosan sam što danas udružujemo snage sa 18 opština kako bi podržali jaču koordinaciju i prevenciju u vanrednim situacijama u slivu Zapadne Morave“, izjavio je ambasador Fabrici. 


„U kriznim situacijama, UNDP je uvek prisutan na terenu, gde pruža podršku građanima i lokalnim vlastima da brže i lakše prebrode vanredne situacije. Pored toga, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i u partnerstvu sa Evropskom unijom, pomažemo nacionalnim i lokalnim institucijama da se što bolje pripreme za moguće izazove, kako bi na vreme delovale preventivno i bile spremnije za buduće krize i nepogode. Nadam se da ćemo uskoro širom Srbije videti još mnogo inicijativa poput ove u slivu Zapadne Morave, koja može da služi kao primer drugim lokalnim zajednicama“, rekla je Fransin Pikap, stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji.


Direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, Marko Blagojević je istakao: „Udruženo delovanje opština i gradova u smanjenju rizika od katastrofa predstavlja veliki iskorak od dosadašnje prakse. Timski rad, zajedničko finansiranje i koordinisana akcija jedinica lokalnih samouprava predstavljaju najefikasniji način zaštite života i imovine ljudi i smanjenja  posledica elementarnih i drugih nepogoda na prihvatljiv minimum. Kako bi naše zajednice i infrastrukturu učinili otpornijim na sve buduće nepogode, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima realizuje sve investicije i programe obnove u saradnji sa lokalnim samoupravama, prepoznajući rizike u lokalnom kontekstu i sprečavajući moguće posledice kroz savremena tehnološka i arhitektonska rešenja. Ulaganjem u ljude, opremu i infrastrukturu, sinergiju nacionalnog i lokalnog nivoa, gradimo društvo sposobno da se odupre brojnim nepogodama i duh zajedništva.“

„Lokalne samouprave su najvažnija karika u pravovremenoj reakciji na vanredne situacije, jer su prve na udaru i prve moraju da reaguju u zaštiti građana. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je podržalo potpisivanje sporazuma između 18 lokalnih samouprava u slivu Zapadne Morave kako bi se udružile i započele saradnju u cilju što ranijeg otkrivanja i lakšeg upravljanja krizom usled elementarnih nepogoda“, dodala je Maja Mačužić Puzić, državna sekretarka ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Za SKGO kao organizaciju koja predstavlja kuću svih gradova i opština, ideja njihove međusobne saradnje je centralno polje delovanja. Međuopštinska saradnja je za nas jedan od ključnih mehanizama putem koga se može unaprediti rad i funkcionisanje lokalne samouprave i podići kvalitet ostvarivanja potreba građana i privrede. Naša organizacija će nastaviti da pruža punu podršku, kako slivu Zapadna Morava i Zajedničkoj službi koja će danas biti uspostavljena, tako i ostvarivanju započetih procesa udruživanja lokalnih vlasti i u okviru drugih slivova u Republici Srbiji ali i razvijanju prekogranične saradnje između gradova i opština oko zajedničkih rizika - jer rizici od prirodnih nepogoda ne poznaju granice”, rekao je Nikola Tarbuk, zamenik generalnog sekretara Stalne konferencije gradova i opština. 

Nakon svečanog potpisivanja Sporazuma o međuopštinskoj saradnji, održana je i zajednička vežba jedinica civilne zaštite sliva Zapadne Morave i Gorske službe spašavanja (GSS). U okviru projekta „EU za Srbiju otpornu na katastrofe”, koji sprovodi UNDP, predviđena je nabavka opreme i vozila za jedinice civilne zaštite i GSS, opremanje trening centra i održavanje obuka. Ukupna vrednost ove donacije Evropske unije je 1.2 miliona evra.

Zahvaljujući podršci Evropske unije, jedinicama civilne zaštite je za angažovanje u vanrednim situacijama već obezbeđeno 900 kompleta uniformi i 600 metara troslojnih mobilnih brana za odbranu od poplava, ukupne vrednosti oko 550.000 evra.


Početkom sledeće godine, u partnerstvu sa Gradom Kraljevom, UNDP će započeti izgradnju i opremanje Trening centra za obuku jedinica civilne zaštite opšte namene, koji će se nalaziti u Rudnom. Za ovu svrhu, Evropska unija obezbedila je 600.000 evra.

Gorska služba spašavanja (GSS) takođe je od EU dobila nova vozila, uniforme i opremu, koja će spasiocima omogućiti da budu efikasni i na teško pristupačnim terenima. Za GSS obezbeđena su 2 terenska vozila, minibus sa 9 sedišta, motorne sanke, kao i telekomunikaciona oprema, nosila, sigurnosna oprema za penjanje i spasilačke uniforme. Ova donacija EU vredna je 200.000 evra. U drugoj polovini ove godine biće održane i specijalizovane obuke za pripadnike Gorske službe spašavanja u skladu sa evropskim standardima.