Nova Metodologija za procenu gubitaka i šteta od elementarnih i drugih nepogoda u Srbiji

28. Februar 2023.

Vrnjačka Banja, 28. februar 2023. godine – U cilju unapređenja javnih politika za otpornost na katastrofe u Republici Srbiji, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Evropske unije i u saradnji sa Ministarstvom za javna ulaganja, radi na razvoju nove Metodologije za procenu gubitaka i šteta nakon elementarnih i drugih nepogoda.

Dvodnevna radionica održana tim povodom u Vrnjačkoj banji okupila je predstavnike i predstavnice Ministarstva za javna ulaganja, Republičkog zavoda za statistiku, lokalnih samouprava Kraljeva i Vrnjačke banje, kao i UNDP-a, kako bi zajednički radili na finalizaciji Metodologije sa aneksima. Nova Metodologija bi trebalo da zameni postojeću koja je u upotrebi od 1987. godine i koja koristi zastarelu terminologiju i formulacije i ne pravi razliku između štete i gubitaka.

Cilj nove Metodologije je da omogući precizniju i efikasniju procenu štete pružajući nove obrasce, instrukcije i tumačenja smernica za procenu šteta u lokalnim samoupravama kako bi olakšala prikupljanje podataka tokom kriznih situacija i uskladila ih sa DesInventar metodologijom (Sistem za upravljanje informacijama o katastrofama). Predstavnici lokalnih samouprava učestvuju u procesu izrade nove Metodologije deleći iskustava iz prve ruke tokom primene Procene gubitaka i šteta od elementarnih i drugih nepogoda. Ove informacije su od izuzetnog značaja za usklađivanje i optimizaciju procedura, priručnika i obrazaca za procenu štete i gubitaka, kako bi odgovorni akteri na lokalu mogli da ih primene u nepovoljnim uslovima koji prate katastrofe, i u kratkom vremenskom roku.

Kad bude završena, nova Metodologija će omogućiti sektorski pristup proceni i raspodeli šteta i gubitaka, biće usklađena sa postojećim nacionalnim pravnim okvirom, povezaće proces klimatskih promena i katastrofe, i biće prilagođena potrebama komisija za procenu šteta na lokalnom nivou.

Po njenom usvajanju, UNDP će, u saradnji sa Ministarstvom za javna ulaganja, uključiti deo o novoj Metodologiji u programe obuka za lokalne samouprave.

Nova Metodologija za procenu gubitaka i šteta od elementarnih i drugih nepogoda u Srbiji se izrađuje u okviru inicijative „EU za Srbiju otpornu na katastrofe“ koju finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP.