Registar rizika od katastrofa na Svetskoj izložbi Dubai 2021

1. Novembar 2021.

Dižete kredit i ulažete životnu ušteđevinu kako biste kupili stan ili plac na kome ćete sagraditi kuću iz snova – namera vam je da se skućite, i na tom mestu odgajate porodicu, dočekate starost. Naravno, potrebno je da se tu osećate dobro i bezbedno. Ipak, prirodni uslovi na Balkanu pogodni su za poplave, klizišta, zemljotrese, a katastrofe postaju sve razornije usled klimatskih promena. Evo kako ćete moći da odaberete najsigurnije mesto za sebe i svoju porodicu, i to za samo nekoliko klikova mišem.

Registar rizika od katastrofa je inovativni alat koji počiva na principima integrisanog upravljanja rizicima: identifikacije, mapiranja i geo-lociranja tj. njihovog povezivanja sa konkretnom mikrolokaciju na interaktivnoj mapi Republičkog geodetskog zavoda.  Nakon uspostavljanja sistema, sredinom naredne godine, svi građani Srbije, ali i brojni investitori, moći će da jednostavnim klikom odaberu lokaciju na karti Srbije i saznaju sve dostupne informacije o stepenu ugroženosti infrastrukture, javnih objekata, kulturnih dobara kao i mogućim opasnostima po zdravlje i život ljudi.

Na ovaj način, svi zainteresovani mogu doneti informisane izbore o životu i investiranju u objekte na datim lokacijama, kao i blagovremeno investirati u prevenciju, čime će se smanjiti posledice po živote i imovinu ljudi ali i očuvati kontinuitet poslovanja i ekonomska aktivnost usled elementarnih nepogoda.

O tome koliko je pravovremeno i sveobuhvatno prepoznavanje rizika važno za bezbednost i zdravlje građana i sigurnost ličnih i kapitalnih investicija, govori i njegovo predstavljanje u prvoj nedelji izložbe  posvećenoj temama biodiverziteta i životne sredine.

Sandra Nedeljković, v.d. zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, predstavila je mogućnosti Registra rizika od katastrofa brojnim posetiocima paviljona Republike Srbije, tokom manifestacije Dubai Expo.


Svetska izložba (World Expo) ove godine je otvorena u Dubaiu 1. oktobra, već 170 godina služi kao platforma za predstavljanje inovacija koje su u velikoj meri oblikovale svet kakav danas poznajemo.  Svetska izložba u Dubaiu okuplia je predstavnike 192 zemlje širom sveta uključujući i Srbiju koja je nastupila pod sloganom: „Srbija stvara ideje: Inspirisani prošlošću-stvaramo budućnost“.

 „Uspostavljanje Registra rizika od katastrofa omogućiće državnim organima razmenu dostupnih podaka u realnom vremenu, unaprediće kvalitet preventivnog delovanja i olakšati reagovanje u vanrednim situacija. Samo poznavanje i dostupnost podataka o rizičnim zonama unaprediće kvalitet urbanog planiranja i smanjiti uticaj posledica elementarnih i drugih nepogoda na životnu sredinu. Registar rizika od katastrofa takođe predstavlja važan korak u usklađivanju zakonodavstva Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine i uspostavljanja sistema infrastrukture geoprostornih podataka“, izjavila je Sandra Nedeljković tokom svog izlaganja.

Registar rizika od katastrofa predstavlja primer međunistitucionalne saradnje nadležnih institucija Republike Srbije: Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i Republičkog geotedskog zavoda. Izradu prve faze informacionog sistema finansirala je Evropska unija iznosom od 500,000 EUR, dok projekat sprovodi UNDP.


Doprinos stvaranju sigurnije, otpornije i održivije budućnosti Srbije dao je i projekat „EU za Srbiju otpornu na katastrofe“, koji je gledajući u nezapamćene poplave od 2014. godine, dramatične šumske požare sa kojima se suočavamo svake godine i sve brojnije posledice elementarnih nepogoda uzrokovanih klimatskim promenama, omogućio uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema za integrisano upravljanje rizicima - Registra rizika od katastrofa.


Civilna zaštita

Podrška Evropske unije civilnoj zaštiti u Srbiji vredna je više od 250 miliona evra za period od 2014. do danas. Za vreme velikih poplava 2014. godine EU je pomogla sa više od 140 miliona evra, a od početka izbegličke krize 2015. godine je pomogla sa više od 80 miliona evra. Kada je u Evropi izbila kriza COVID-19, EU je uspostavila i pokrenula mehanizme solidarnosti u koje je uključena i Srbija. Ugovorena je i pokrenuta hitna pomoć Srbiji za oporavak od krize COVID-19 u vrednosti od preko 93 miliona evra.

Pored zemalja članica, Srbija je jedna od zemalja koja učestvuje u mehanizmu Unije za civilnu zaštitu.

U okviru Evropske unije, glavna misija Evropske civilne zaštite i operacija humanitarne pomoći je očuvanje života, sprečavanje i ublažavanje ljudske patnje i zaštita stanovništva pogođenog katastrofama i krizama.

Podrška  Evropske unije sprovodi se u saradnji sa Vladom Srbije. Evropska unija je veći donator za razvoj Srbije od svih ostalih međunarodnih donatora zajedno. Donacije Evropske unije se koriste za razvoj Srbije.