Zaštitimo slepe i slabovide u vanrednim situacijama

20. Maj 2024.

Čačak, 14. maj 2024. godine - Zahvaljujući programu „EU za Srbiju otpornu na katastrofe“, članice i članovi Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih Čačak su prošli obuku na temu unapređenja bezbednosti u vanrednim situacijama. Takođe, predstavnicima udruženja slepih i slabovidih podeljeni su i Vodiči za ponašanje u vanrednim situacijama na Brajevom pismu.


“Slepi i slabovidi ljudi su naši heroji kojima je svakodnevno ugrožena bezbednost. Pored trudnica, dece i starih osoba, osobe sa invaliditetom spadaju u prioritetne kategorije pri evakuaciji u vanrednim situacijama. Veoma je značajno da budu osnaženi, edukovani i pripremljeni za reagovanje -  da znaju osnove samozaštite, kao i određene korake prilikom evakuacije”, istakao je Bratislav Zečević, šef službe za bezbednost i odbranu Grada Čačka.

“Naše udruženje broji 309 članova u Moravičkom okrugu, najviše u Čačku, a zatim i u Gornjem Milanovcu, Lučanima i Ivanjici. Mnogi od njih žive sami, nemaju na koga da se oslone u slučaju nepogoda. Veoma je važno da budu spremni, da znaju kako da postupe, šta da ponesu sa sobom u slučaju evakuacije i kako da olakšaju posao spasiocima”, izjavio je predsednik Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih Čačak, Dejan Tomić, i zahvalio donatorima na podršci pruženoj slepim i slabovidim osobama.


„U saradnji sa UNDP, kreirali smo Vodič za ponašanje u vanrednim situacijama na Brajevom pismu, kako bismo došli do što većeg broja slepih i slabovidih ljudi i pripremili ih za reagovanje u vanrednim situacijama. Pored oblasti smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa, Karitas je posvećen razvoju pristupačne komunikacije i nastojimo da očuvamo tradiciju štampanja materijala na Brajevom pismu”, izjavila je Ana Đergović, projektna koordinatorka Karitasa Srbije.


Pored edukacije, važnu ulogu u smanjenju rizika i ublažavanju eventualnih posledica u slučaju prirodnih katastrofa ima oprema kojom raspolažu jedinice civilne zaštite, poput mobilnih brana za zaštitu od poplava koje je donirala EU posredstvom UNDP, a koje već godinama štite Čačane od povećanog vodostaja.  

Ovom prilikom UNDP, u saradnji sa Karitas Srbija donirao je dodatnu 21 uniformu pripadnicima jedinice civilne zaštite opšte namene, kao i novoimenovanom povereniku civilne zaštite iz redova Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih Čačak.


„Brojne rezultate smo već ostvarili, posebno u gradovima i opštinama u Slivu Zapadne Morave gde se nalazi i Grad Čacak. Sa novom donacijom, 71 pripadnik civilne zaštite je opremljen da efikasno reaguje u vanrednim sitruacijama. Drago nam je da možemo da podržimo lokalnu samoupravu koja i sama prepoznaje značaj civilne zaštite i ulaže u unapređenje njenih kapaciteta”, izjavila je Katarina Ivanović,  iz Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).